تلفن :

22015363،4 (021)

22012563،4 (021)

22011964 (021)

فکس :

22015282 (021)

آدرس دفتر مرکزی:

تهران خیابان ولی عصر روبروی پارک ملت برج سایه طبقه 10 واحد3 و واحد4

کد پستی :

1967713638